68

Запослених

63

Ученика

53

Година рада

Школа по мери ученика

Упис у средњу школу

.....

Реч директора

Добро дошли на сајт Школе за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић“ Зајечар. Овде можете пронаћи све потребне информације о школи, њеној организацији наставе, школским активностима, културној и јавној делатности.
Бити на челу једне образовно-васпитне установе је велики изазов и част али и одговорност. Поверење које деца и родитењи имају у нас је нешто што се не сме изневерити и никако заборавити.
На овај начин желимо да вас упознамо са нашом Школом и могућностима које она пружа деци са тешкоћама у развоју уоквиру основношколског и средњошколског образовања.
Ми смо Школа која постоји већ 50 година, са стручним и квалитетним кадром који чине дефектолози различитих образовних профила и предметни наставници остручени на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду за рад са децом са сметњама у развоју. Сви запослени дају свој максимум да би ученике оспособили за активну улогу у друштву, за самосталност у животу и раду.
Посебно би смо истакли Дом у оквиру Школе, у коме су смештени наши ученици са територије зајечарског и борског округа. У њему се даноноћно брине о станарима и пружа топлина правог породичног дома. Деца у Дому живе, друже се, расту, стичу основне животне вештине, уче се заједништву и толеранцији.
У досадашњем раду смо имали и помоћ великог броја пријатеља школе, који су на различите начине пратили и помогали нашем развоју.

Наша основна мисија је подстицај развоја знања и вештина потребних за функционисање у социјалној средини, развој личности, подстицај самопоуздања деце са сметњама у развоју и учење да своју различитост прихвате. Ми пружамо подршку и породицама ученика уз уважавање права на различитост и поштовање потреба, емоција и начина функционисања сваког ученика.
Тежимо да постанемо Школа која учи за живот.
Желимо Школу која ће постати савремена образовно – рехабилитациона установа за децу са различити сметњама у развоју. Перманентно радимо на стручном усавршавањеу запослених. Трудимо се да обезбедимо савремену специјализовану опрему и да примењујемо најновија научна достигнућа. Желимо да сарађујемо са свим релевантним структурама друштва. Да пружамо подршку за рани третман деци предшколског и школског узраста са тешкоћама и сметњама у развоју. Да као регионални образовно - васпитни центар што својим кадровским што материјалнио - техничким ресурсима постанемо неизоставна карика у ланцу инклузивног процеса образовања деце са сметњама у развоју.
Првих 50 година је прошло и јако смо поносни на све што смо до сада постигли а сада се заједно окрећемо даље ка будућности.
Срдачан поздрав,

Бадивук Емила,
директор школе

Управа
Емила Бадивук

Дипломирани дефектолог - директор школе

Весна Костандиновић

Секретар школе

Снежана Стојановић

Шеф рачуноводства

Бојана Савић

Референт за финансијско - рачуноводствене послове

Марина Милићевић Минић

Стручни сарадник - педагог

Гордана Петровић

Стручни сарадник - психолог

Запослени


Наставно особљеАлександра Боцић

Корективно - превентивне вежбе

Александра Ђерић

Мастер географ

Александра Јеремић Ниновић

Дипломирани дефектолог

Александра  Миливојевић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Ана Богићевић

Мастер дефектолог

Биљана Михајловић

Дипломирани дефектолог

Бојан Ракић

Дипломирани дефектолог - логопед

Бојан Тимић

Дипл. филолог за књижевност и српски језик

Бранислав Милисављевић

Дипл. инж. пољопривреде

Валентина
Ракић

Дипломирани дефектолог

Весна Бранковић

Професор енглеског језика

Весна Петковић

Дипл. инж. пољопривреде

Гордана Милутиновић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Горица Живковић

Наставник руског језика

Данијела Ђорђевић Јовановић

Дипл. технолог

Данијела 
Милошевић

Дипломирани инжењер текстилног инжењерства

Драгана Јовић

Текстилни инжењер

Драгана Лападатовић

Дипл. инж. машинства

Драгана Рашић

Дипл. проф. социологије

Драгана Станојевић

Дипл. технолог

Драган Ивановић

Дипломирани машински инжењер

Душица Богдановић

Проф. физичке културе

Ђемила Јанузи 

Дипломирани дефектолог

Жељко Лазаревић

Наставник информатике и рачунарства

Зорица Николић

Вероучитељ

Иван Терликер
 Валовић

Наставник ликовне културе

Ивана Здравковић

Наставник српског језика и књижевности

Јелена Величковић

Дипл. проф. историје

Јелена Пуљецовић

Дипломирани сликар

Јелена Стојановић Ђорђевић

Дипл. дефектолог

Јован Милисављевић

Дипломирани биолог - еколог

Јована Коцић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Јована Живић

Дипломирани дефектолог

Јовица Милисављевић

Професор Физичког васпитања

Кристина Ћирковић

Дипл. инж. пољопривреде

Марија Јовановић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Маријана Матејевић

Дипломирани дефектолог

Марина Мердовић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Марина Стојановић

Дипломирани географ.

Mарина Тодоровић

Дипломирани дефектолог

Mарко Панић

Професор физичког васпитања

Милан Здравковић

Специјални педагог за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању

Миољуб Петковић

Наставник музичке културе

Михајло Стаменковић

Дипломирани биолог

Наташа Сибиновић

Специјални педагог за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању

Нина Паунковић

Дипломирани дефектолог

Новица Станковић

Професор Физичког васпитања

Оливера Виденовић

Професор хемије

Сањин Живковић

Дипломирани дефектолог

Саша Мердовић

Професор физичког васпитања

Саша Николић

Професор одбране и заштите

Светислав
 Борисављевић

Машински техничар

Светлана Ђурић

Текстилни инжењер

Сенка Петковић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Снежана Цветковић

Професор српског језика и књижевности

Тамара Станковић

Библиотекар

Татјана Милошевић

Дипломирани инжињер технологије

Томислав Цимбаљевић

Професор српског језика и књижевности


Помоћно техничко особљеБојана Секулић

Чистачица у посебним условима рада

Виолета Жикић

Чистачица у посебним условима рада

Данијела Радовић

Чистачица у посебним условима рада

Јелена
 Трандафиловић

Медицинска сестра

Јелена Алексић

Медицинска сестра

Невенка
Здравковић

Сервирка

Сандра Јепуровић

Чистачица у посебним условима рада

Мирко Матејевић

Домар, мајстор одржавања

.....


Партнери школе

ss

Да ли желите да нам поставите питање?

Контактирајте нас