Дом школе

Дом ученика при школи намењен је за смештај, исхрану, васпитање и здравствену заштиту ученика основне и средње школе који живе на територији целе Србије а наставу похађају у нашој школи.
Ученици добијају комплетну бригу и пажњу под надзором васпитача-дефектолога и медицинске службе. Дом има сопствени систем видео надзор.

Капацитет је 40 кревета. Ученицима су на располагању спаваће собе са централним грејањем, са опремљеним купатилом на спратугде је и соба за дежурног васпитача. Собе за смештај ученика су двокреветог, трокреветног и четворокреветног карактера. Купатила поседују тоалете и туш кабине. У призмљу дома постоји дневни боравак за одмор, игру и слободно време ученика, учионица, канцеларија за васпитаче, пространа трпезарија са кухињом, вешерај и тоалет. Дневни боравак је опремљен клуб гарнитурама и ТВ-апаратом, учионица столовима, столицама, компјутерима и пројектором. У дому се нуде 3 главна оброка и 2 ужине.

Васпитни рад обављају дефектолози радним даном и викендом што процес оспособњавања, васпитања и учења ученика чини квалитетнијим и доприноси општем бољем развоју, а посебно у усвајању активности самопослуживања и бриге о себи, развијању личности, уклапању у друштвену средину, побољшању школске успешности ученика. Овај рад се заснива на диференцираности и индивидуализацији васпитног садржаја, ради задовољеља индивидуалних разлика сваког ученика обзиром на његове психофизичке способности, претходно искуство, карактерне особине, начин реаговања. Васпитни процес обухвата планирање и програмирање васпитног рада, планирање слободног времена, сарадњу са родитељима, другим установама и организацијама.

Здравствена брига се спроводи у сарадњи са Школским диспанзером као и са стоматолошком ординацијом Дома Здравља Зајечар. Медицинске сестре воде здравствену евиденцију, контролишу и дају терапије, прате систематске прегледе.
У дому ученици заједно живе, расту, друже се, стичу основне животне вештине и развијају ставове толеранције и солидарности.
Значајан део слободних активности остварује се кроз рад секција, у оквиру Дома постоје: рецитаторска, ритмичка, спортска секција и домаћа радиност. Организују се шетње као и одласци у позориште и посете градским манифестацијама.