s ШОСО "Јелена Мајсторовић" Зајечар

Средње образовање

Настава у средњој школи се реализује као предметна и одвија се у првој смени.

Правилник о наставном плану и програму за стицање средњег образовања у трогодишњем трајању за ученике ЛМО у развоју, подручје рада:
1) Текстилство и кожарство
образовни профил - конфекцијски шивач
2) Машинство и обрада метала
образовни профил - бравар
3) Пољопривреда, производња и прехрана хране
образовни профил - цвећар/вртлар
Овим правилником утврђује се наставни план који има следеће захтеве:
I – Обавезни наставни предмети – заједнички опште образовни предмети
II – Обавезни облици образовно-васпитног рада:
- допунски рад
- корективни рад
- пракса и практичан рад
- друштвено користан рад
III – Факултативни облици образовно – васпитног рада
- екскурзије
- стваралачке слободне активности
- хор
- секције
- културна и јавна делатност школе