56

Запослених

66

Ученика

50

Година рада

Реч директора

Добро дошли на сајт Школе за основно и средње образовање „Јелена Мајсторовић“ Зајечар. Овде можете пронаћи све потребне информације о школи, њеној организацији наставе, школским активностима, културној и јавној делатности.
Бити на челу једне образовно-васпитне установе је велики изазов и част али и одговорност. Поверење које деца и родитењи имају у нас је нешто што се не сме изневерити и никако заборавити.
На овај начин желимо да вас упознамо са нашом Школом и могућностима које она пружа деци са тешкоћама у развоју уоквиру основношколског и средњошколског образовања.
Ми смо Школа која постоји већ 50 година, са стручним и квалитетним кадром који чине дефектолози различитих образовних профила и предметни наставници остручени на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду за рад са децом са сметњама у развоју. Сви запослени дају свој максимум да би ученике оспособили за активну улогу у друштву, за самосталност у животу и раду.
Посебно би смо истакли Дом у оквиру Школе, у коме су смештени наши ученици са територије зајечарског и борског округа. У њему се даноноћно брине о станарима и пружа топлина правог породичног дома. Деца у Дому живе, друже се, расту, стичу основне животне вештине, уче се заједништву и толеранцији.
У досадашњем раду смо имали и помоћ великог броја пријатеља школе, који су на различите начине пратили и помогали нашем развоју.

Наша основна мисија је подстицај развоја знања и вештина потребних за функционисање у социјалној средини, развој личности, подстицај самопоуздања деце са сметњама у развоју и учење да своју различитост прихвате. Ми пружамо подршку и породицама ученика уз уважавање права на различитост и поштовање потреба, емоција и начина функционисања сваког ученика.
Тежимо да постанемо Школа која учи за живот.
Желимо Школу која ће постати савремена образовно – рехабилитациона установа за децу са различити сметњама у развоју. Перманентно радимо на стручном усавршавањеу запослених. Трудимо се да обезбедимо савремену специјализовану опрему и да примењујемо најновија научна достигнућа. Желимо да сарађујемо са свим релевантним структурама друштва. Да пружамо подршку за рани третман деци предшколског и школског узраста са тешкоћама и сметњама у развоју. Да као регионални образовно - васпитни центар што својим кадровским што материјалнио - техничким ресурсима постанемо неизоставна карика у ланцу инклузивног процеса образовања деце са сметњама у развоју.
Првих 50 година је прошло и јако смо поносни на све што смо до сада постигли а сада се заједно окрећемо даље ка будућности.
Срдачан поздрав,

Бадивук Емила,
директор школе

Управа
Емила Бадивук

Дипломирани дефектолог - директор школе

Весна Костандиновић

Секретар школе

Снежана Стојановић

Шеф рачуноводства

Бојана Савић

Референт за финансијско-рачуноводске послове

Запослени


Наставно особљеАлександра Данчић

Аудиометриста аудиопротетичар

Александра Јеремић Ниновић

Мастер дефектолог

Александра  Миливојевић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Биљана Михајловић

Дипломирани дефектолог

Божана Тодоровић

Професор физичког васпитања

Бојан Ракић

Дипломирани дефектолог - логопед

Валентина Јовановић 

Професор разредне
наставе

Валентина
Ракић

Дипломирани дефектолог

Весељка Рашуо

Дипломирани дефектолог

Весна Бранковић

Професор енглеског језика

Гордана Милутиновић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Горица Живковић

Наставник разредне наставе

Данијела 
Милошевић

Дипломирани инжењер текстилног инжењерства

Данијела Стојковић

Дипломирани географ

Драгана Јовић

Текстилни инжењер

Драган Ивановић

Дипломирани машински инжењер

Драгана Лазаревић

Професор хемије

Ђемила Јанузи 

Дипломирани дефектолог

Жељко Лазаревић

Наставник информатике и рачунарства

Иван Терликер
 Валовић

Наставник ликовне културе

Јелена Пуљецовић

Дипломирани сликар

Јован Милисављевић

Дипломирани биолог - еколог

Јована Коцић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Марија Јовановић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Маријана Матејевић

Дипломирани дефектолог

Марина Мердовић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Милан Здравковић

Специјални педагог за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању

Миодраг Марковић

Дипломирани машински инжењер

Наташа Сибиновић

Специјални педагог за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању

Нина Паунковић

Дипломирани дефектолог

Предраг Милошевић

Дипломирани сликар - зидно сликарство

Сањин Живковић

Дипломирани дефектолог

Саша Мердовић

Професор физичког васпитања

Саша Николић

Професор одбране и заштите

Светислав
 Борисављевић

Машински техничар

Светлана Ђурић

Текстилни инжењер

Сенка Петковић

Дипломирани дефектолог - олигофренолог

Тамара Станковић

Професор енглеског језика


Помоћно техничко особљеБојана Секулић

Чистачица у посебним условима рада

Виолета Жикић

Чистачица у посебним условима рада

Јелена
 Трандафиловић

Медицинска сестра

Јелена Алексић

Медицинска сестра

Невенка
Здравковић

Конобар

Невенка Косјер

Чистачица у посебним условима рада

Сандра Јепуровић

Чистачица у посебним условима рада

Саша Жикић

Домар, мајстор одржавања

Мирко Матејевић

Домар, мајстор одржавања

.....


Партнери школеДа ли желите да нам поставите питање?

Контактирајте нас